logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Polityka prywatności & Polityka plików cookies

Polityka prywatności & Polityka plików cookies

Informacja o plikach cookies

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, dopasowanych do Twoich potrzeb. Z niektórymi plikami strona kontaktuje się ponownie w celu dopasowania się do Twoich preferencji informacyjnych lub konsumpcyjnych (analizując statystykę aktywności, dobierając reklamy, przeciwdziałając nadużyciom). Pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki bez zmian oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na stosowanie plików cookies. Więcej o ich roli przeczytasz poniżej w Polityce cookies. Ustawienia przeglądarki możesz w każdej chwili zmienić. W celu ochrony Twoich danych osobowych korzystamy z Polityki prywatności.

 

Jak zmienić ustawienia przeglądarki?

Google Chrome / Chromium

Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień należy:
1. W menu Ustawienia Google Chrome kliknąć zakładkę Ustawienia.
2. U dołu strony kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane.
3. W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.
4. Zaznaczyć wybrane ustawienia.
5. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, kliknąć opcję Zarządzaj wyjątkami i zaznaczyć wybrane ustawienia dla konkretnych witryn.
6. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.

Mozilla Firefox

Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień, należy:
1. W menu Narzędzia (w innych wersjach: przycisk Firefox) wybrać pozycję Opcje.
2. W zakładce Prywatność zaznaczyć wybrane ustawienia.
3. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, kliknąć opcję Wyjątki i zaznaczyć wybrane ustawienia dla konkretnych witryn.
4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Opera

Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień, należy:
1. W menu Preferencje  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie  zakładkę Ciasteczka.
2. Zaznaczyć wybrane ustawienia.
3. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, należy wejść na konkretną stronę, kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać opcję Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie zaznaczyć wybrane ustawienia.
4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Microsoft Internet Explorer / Edge

Domyślnie ustawienia przeglądarki Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki pochodzące z witryn nie posiadających polityki prywatności. W celu dokonania zmiany ustawień, należy:
1. W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.
2. Przejść do zakładki Prywatność.
3. Za pomocą suwaka określić preferowany poziom ustawień (najwyższy poziom oznacza zablokowanie wszystkich plików cookies, najniższy pozwala na przechowywanie wszystkich cookies).
4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Apple Safari

Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień, należy:
1. W menu Safari wybrać opcję Preferencje.
2. Kliknąć ikonę Prywatność.
3. Zaznaczyć wybrane ustawienia.
4. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, kliknąć opcję Szczegóły i zaznaczyć wybrane ustawienia dla konkretnych witryn.
5. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Polityka plików cookies

Niniejszy dokument odnosi się do plików cookies umieszczanych na stronach internetowych, których operatorem jest Szymon Wójtowicz, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Wójtowicz Artmetic NIP: 6443520233 (zwany dalej: „operatorem”).

§ 1
Definicja

Plikami cookies nazywane są dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, których funkcją jest usprawnienie korzystania ze stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj dane o źródle pochodzenia (adres URL), czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 2
Cel stosowania

Pliki cookies automatyzują proces rozpoznania urządzenia końcowego użytkownika i tym samym dostosowują wyświetlaną stronę internetową do jego preferencji oraz optymalizują proces korzystania z serwisu. Pozwalają także na tworzenie anonimowych statystyk przy użyciu narzędzi analityki danych, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z danej strony. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie zawartości i struktury serwisu. Pliki cookies nie służą w żaden sposób do personalnej identyfikacji danego użytkownika.

§ 3
Rodzaje plików

1. Na stronach internetowych stosowane są stałe oraz tymczasowe pliki cookies. Pliki stałe pozostawiane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zdefiniowany w parametrach pliku lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki tymczasowe pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu zakończenia przez niego sesji przeglądania, w szczególności do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.

2. Na stronach internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies, ze względu na ich funkcje:
– analityczne – umożliwiają gromadzenie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisu dla celów statystycznych;
– zabezpieczające – pozwalają na wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
– niezbędne – umożliwiają prawidłowe korzystanie z serwisu, w tym uwierzytelnianie sesji użytkownika;
– reklamowe – pozwalają na dostarczanie użytkownikowi najlepiej dopasowanych do jego zainteresowań treści serwisu;
– personalizujące – poprawiają dopasowanie interfejsu i ustawień serwisu do konkretnego użytkownika, m.in. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki.

§ 4
Ochrona prywatności

Wszelkie dane zawarte w plikach cookies pozostają zaszyfrowane w celu uniemożliwienia dotarcia do nich osobom nieuprawnionym. Zaimplementowane na stronach internetowych pliki cookies nie gromadzą danych, pozwalających na personalne zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników, a wszelkie zbierane przez te pliki informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach, o których mowa w § 3 p. 2 niniejszego dokumentu. Dane osobowe chronione są zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.

§ 5
Ograniczenia stosowania

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych. Domyślna polityka większości przeglądarek internetowych zezwala na przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia przeglądarki użytkownik może w każdej chwili zmienić – więcej informacji na ten temat w dokumencie: Jak zmienić ustawienia przeglądarki.

Polityka prywatności

Polityka prywatności na stronach internetowych, których operatorem jest Szymon Wójtowicz, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Wójtowicz Artmetic NIP: 6443520233 (zwany dalej: „operatorem”).

§ 1

Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami) jest Operator. Operator nie udostępnia danych stronom trzecim do tego nie uprawnionym, z wyłączeniem podmiotów bezpośrednio współpracujących przy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, które związane są z nim umową o zachowaniu poufności.

§ 2

Dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, przechowywane są przez okres nie dłuższy aniżeli to jest konieczne w celu umożliwienia płynnego i zgodnego z preferencjami użytkownika korzystania z serwisu Operatora, a następnie zostaną usunięte z systemu.

§ 3

Operator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz ukształtowania treści stosunku prawnego wynikającego z ich świadczenia. Za zgodą użytkownika jego dane mogą być przetwarzane w szerszym zakresie.

§ 4

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz dysponuje możliwością ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia, zwracając się w tym celu do Operatora, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami) i Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Operator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych w przypadku określonym w art. 19 ust. 2 p. 3 w związku z art. 21 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (niedozwolone korzystanie).

§ 5

Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika stron internetowych uprawnionym organom ścigania bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Dane osobowe użytkowników gromadzone są i przechowywane w bazie danych, dla której zastosowanie mają środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), jak również zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

Operator nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności użytkowników stosowaną przez administratorów, wydawców i właścicieli zewnętrznych serwisów, do których przekierowania (aktywne linki) mogą być zawarte na stronach internetowych Operatora. Zachęcamy do zapoznawania się z treścią polityk prywatności oraz zasadami ochrony danych osobowych publikowanymi w serwisach, w których dane te są gromadzone i/lub przetwarzane.

szymon
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website